Oplev Årø

fuglereservat

FUGLERESERVATET PÅ ÅRØ KALV

Årø Kalv er et ca. 30 ha stort reservat bestående af krumodder under stadig forandring. Området har både et spændende plante- og dyreliv, hvor floraen er vekslende mellem klitvegetation og strandenge med lav hindebæger, stilket kilebæger og strandsalat. Af ynglende vadefugle findes vibe, strandskade, rødben, klyde og stor præstekrave. Desuden ande- og mågefugle. Skov- og Naturstyrelsen har ansvaret for fuglereservatet, som er lukket for adgang i perioden 1. marts til 15. juli. Uden for denne periode, er der en meget spændende tur at gå.


gaarden cafe

BRUMMERS GAARD

"Brummers Gaard" er opført i 1866 og blev i 1989 fredet. Gården har fået dette navn efter den sidste ejer Knud Brummer, der døde i 1996. Knud Brummer var ikke kun landmand, men også en dygtig amatørarkæolog, og derfor meget historisk interesseret. På sine vandringer øen rundt fandt han i tidens løb en mængde sten med spor fra øboernes virke i oldtiden. En stor del af denne stensamling kan nu beses på gården. Bulladen stammer fra 1650 og blev flyttet til Årø fra en lille ejendom i Haderslev som gave fra Haderslev Kommune. Bulladen, som er en ren trækonstruktion, kendes helt tilbage fra omkring år 1000.


kirke

JULEKIRKEN

Årø kirke. Tæt på byen ligger den lille kirke på Årø. Den blev opført i 1906 og indviet den 30. december 1906 og fik derfor navnet Julekirken.


ae hoejvej

Æ HØJVEJ

Gå forbi øens kirke og videre ad vejen forbi en lille skov og du fortsætter ud på "Æ Højvej", som er det første dige på øen. Det blev lavet i 1868 og beskyttede kun gårdmændenes marker og ikke husmændenes jorder, som lå uden for. Dette skabte splid mellem de to grupper.

For enden af "Æ Højvej" kommer man ud til det yderste dige, som er bygget af russiske krigsfanger under 1. Verdenskrig i tiden fra forår 1915 til efteråret 1916. Deraf navnet russerdiget.

De russiske krigsfanger har også bygget diget på højre side af vejen, når man går fra havnen op mod byen. Til at begynde med var der 80 mand beskæftiget med byggeriet, senere kun 30 mand. Udgifterne til digebyggeriet beløb sig til 50.000 DM.

Under 1. Verdenskrig tilhørte Aarø Nordschleswig. Tyskland havde taget russiske soldater til fange og internerede dem i en lade på Bollmoseende. De blev, under bevogtning af tyske soldater, sat til at etablere disse diger på øen. 27 af disse russiske fanger forsøgte at flygte, men det lykkedes kun 10-12 fanger at komme væk. De flygtede til Danmark i stjålne både og på hjemmelavede tømmerflåder.


aaroe stenen

AARØ STENEN

I helt gammel tid var øen beboet af stenalderfolk. Den første øbo menes at være en mand ved navn Horn. Der findes mange spor efter folket. Der ligger bl.a. stadigvæk gamle bautasten i stendigerne ved gårdene på øen. Disse bautasten er vandreblokke som Aarøs stenalderbefolkning har bearbejdet.

I engene på den nordøstlig del af øen kan man se "Aarøstenen". Stenen blev fundet og udgravet på foranledning af gårdejer Knud Brummer. Der er tale om en vandreblok i granit, der er ført med isen, formentlig fra Sverige til Aarø under Danmarks sjette og sidste istid.